• بررسی دیسکت

  کسورات نسخ دارویی همواره یکی از دغدغه های مهم داروخانه ها بوده و هست. در این سامانه، می توانید جزئیات کسور خود را در قالب فایل گزارش دریافت نمائید.

 • ارسال به سامانه سلامت HIX

  داروخانه می تواند فارغ از آنکه از چه نرم افزاری فایل تهیه کرده است، نسخ خود را به تفکیک بیمه ها به سامانه تبادل اطلاعات سلامت ارسال و نتایج آن را مشاهده کند.

 • تجمیع و یکپارچه سازی نسخ

  راهکاری مناسب برای داروخانه هایی که نسخ در مراکز متعدد ثبت می شود و در پایان ماه در یک مرکز ادغام شده و به صورت یک فایل آماده ارسال به سازمان های بیمه می باشد.

 • گزارش آماری

  می توانید آمار تجویز تعداد اقلام دارو توسط یک پزشک و میزان مصرف داروها و مواردی از قبیل ارزش ریالی نسخه را بر اساس دیسکت سازمانهای بیمه داشته باشید.

 • جستجو در بین همکاران

  اگر به دنبال تبادل دارو با سایر داروخانه ها هستید، یا در پی مسئول فنی یا پرسنل باسابقه داروخانه هستید، نس یار امکان ثبت آگهی در بین همکارانتان را به شما می ‏‏‏‏‏‏‏دهد.